Instalacje oświetlenia LED są szczególnie wrażliwe na zakłócenia oraz generowane przez nie przepięcia z dwóch powodów: po pierwsze diody LED są bardzo szybkie i posiadają bardzo małą bezwładność, co powoduje ich mała odporność nawet na krótkie impulsy przepięć. Po drugie modulacja PWM stosowana do regulacji jasności oświetlenia LED zdecydowanie wzmaga generowane zakłócenia. Między innymi z tego powodu bardzo ważna jest wysoka jakość zasilaczy oraz sterowników LED. Jednak nawet najlepsze urządzenia niewiele dadzą, jeśli sama instalacja będzie nieprawidłowo wykonana.

Czasami też po prostu nie da się uniknąć generowania zakłóceń, bo trzeba poprowadzić długie linie albo nie da się poprowadzić okablowania z daleka od innych źródeł zakłóceń. We wszystkich przypadkach kiedy w obwodach LED pojawia się problem z zakłóceniami z pomocą przyjdą filtry przeciwzakłóceniowe FPP produkcji Enterius.

FPP Filtr przeciwzakłóceniowy EMC dla oświetlenia LED

Jest to malutkie urządzenie o parametrach specjalnie dobranych do instalacji LED, które potrafi bardzo skutecznie likwidować lub minimalizować zakłócenia tak przewodzone jak i radiowe generowane w obwodach oświetlenia LED. Filtr FPP jest w stanie pochłonąć i rozproszyć impulsy udarowe o mocy nawet do 1500 W! Dzięki precyzyjnie dobranym i selekcjonowanym elementom działa w szerokim zakresie częstotliwości i drastycznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zakłóceń. Skuteczne likwidowanie tych zakłóceń jest istotne z co najmniej kilku powodów:

  • zakłócenia powodują uszkodzenia diod LED oraz sterowników i zasilaczy
  • modulacja PWM może generować zakłócenia radiowe, które negatywnie wpływają na łączność radiową (radio, TV, telefonia komórkowa, Wi-Fi, bluetooth, itp.)
  • dyrektywa EMC zabrania urządzeniom oraz instalacjom generować zakłócenia powyżej pewnego poziomu. Zatem za wykonanie i użytkowanie instalacji nie spełniającej tej dyrektywy można zapłacić sporą karę w przypadku kontroli przez UKE lub inny urząd uprawniony.

Warto więc stosować filtr FPP nie tylko jako środek doraźny ale również profilaktyczny.

Zobacz pełny opis filtra przeciwzakłóceniowego dla oświetlenia LED.